Ürünlerimiz

Un Geliştiriciler

Buğday iklim koşullarına bağlı olarak kalite ve verim açısından değişken olup bu durum elde edilen unların kalitesine etki etmektedir. Bununla birlikte son ürün kalite beklentilerinde ve uygulanan proses koşullarında değişiklikler yapmak zordur. Un geliştiriciler; buğday paçallarındaki dalgalanmalara ve tüm proses aşamalarında yaşanabilecek aksaklıklara karşı tolerans kazandırır ve son üründeki kalite beklentilerini optimum seviyeye ulaştırır.

Ekmek Geliştiriciler

Üretimde uygulanan proses koşullarında ve kullanılan hammaddelerde oluşabilecek kalite değişimlerine karşı standardizasyonun doğru yönetiminin sağlanmasına yardımcı olur.

Enzimler

Enzimler hamur reolojisinin ve proses koşullarının optimizasyonu, son ürün hedef kalite özelliklerinin kazandırılması amacıyla kullanılmaktadır.